Razem możemy znacznie więcej.

Aktualność "Biała lista podatników VAT"

dodano: 2019-10-02

"Biała" lista podatników VAT  oprócz danych organizacyjnych i osób uprawnionych do reprezentacji spółki, zawierać będzie także numery rachunków bankowych zgłoszonych do urzędu skarbowego. 

 

Jednocześnie wprowadzony zostaje obowiązek zapłaty na rachunek bankowy jaki został ujawniony w "białej" liście podatników VAT, a niespełnienie tego obowiązku skutkować będzie dotkliwymi sankcjami. 

 

Sprawdzenie danych kontrahenta będzie można dokonać na określony dzień, a nie jak obecnie wyłącznie w chwili sprawdzania. 

 

Jednocześnie zadbano o to aby "biała" lista podatników VAT zawierała aktualne dane. Lista będzie aktualizowana raz dziennie w dni robocze.  

 

Kogo dotyczy?

 

Powyższy przepis dotyczy:

-podatników dokonujących transakcji pomiędzy przedsiębiorcami (nie dotyczy sprzedaży dla konsumentów),

-jeżeli sprzedawcą jest czynny podatnik VAT,

-transakcji których wartość przekracza 15.000 zł brutto.

 

Okres od 1 września 2019 r. do końca 2019 r. bez sankcji. 

 

Pomimo że "biała" lista podatników VAT będzie udostępniona od 1 września 2019 r., to w okresie do końca bieżącego roku, nie są przewidziane żadne sankcje za dokonanie płatności na rachunek inny niż wykazany w "białej" liście podatników VAT. 

 

W tym okresie należy sprawdzić kontrahentów oraz zadbać o to aby nasze dane zawierały aktualne numery rachunków bankowych jakie podajemy na fakturach sprzedaży. 

 

Sankcje od 1 stycznia 2020 roku. 

 

Sytuacja ulega zmianie z początkiem kolejnego roku. Ustawodawca przewidział szereg sankcji za niewywiązania się z obowiązku zapłaty na rachunek bankowy kontrahenta podany w "białej" liście podatników VAT, a w szczególności:

-brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów (w PIT i w CIT),

-solidarna odpowiedzialność ze sprzedawcą za podatek VAT wykazany na fakturze opłaconej z pominięciem rachunku widocznego na "białej" liście. 

 

Można jednak będzie się uwolnić od powyższych konsekwencji pod warunkiem, że w ciągu 3 dni od dnia zapłaty na rachunek inny niż widniejący na białej liście dokona się powiadomienia o powyższym fakcie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy. 

 

Co należy zrobić?

 

W pierwszej kolejności należy:

-sprawdzić własne dane na "białej" liście podatników VAT. Koniecznie trzeba zadbać o to aby numer rachunku bankowego jaki podajemy kontrahentom na wystawianych fakturach był widoczny na "białej" liście podatników VAT. Pozwoli to uniknąć nieprzyjemnych sytuacji w kontaktach z klientami. 

-przed dokonaniem zapłaty w kwocie powyżej 15.000 zł na rachunek bankowy przedsiębiorcy, koniecznie trzeba zweryfikować czy dokonujemy zapłaty na rachunek bankowy widniejący na "białej" liście podatników VAT.

-w przypadku gdyby jednak doszło do pomyłki i dokonalibyśmy przelewu na rachunek nie widniejący na "białej" liście podatników VAT, wówczas niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 3 dni należy powiadomić o tym urząd skarbowy właściwy dla siedziby sprzedawcy.

 

Adres strony internetowej zawierającej "białą" listę podatników VAT, podamy w terminie późniejszym, gdyż jeszcze nie jest znany. 

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu


Dane kontaktowe

Kancelaria Podatkowa Andrzej Nowak Sp. zo.o.

ul. Senatorska 14
08-400 Garwolin
Email: biuro@anowak.com.pl
Telefon: 025 786-30-21

Na skróty

Kontakt Oferta Polityka prywatności Warunki współpracy
Doradca Podatkowy
Projekt i wykonanie BerMar multimedia