Razem możemy znacznie więcej.

Księgowość

Naszą podstawową działalnością jest prowadzenie księgowości dla firm i podmiotów gospodarczych z różnych branż. 
Nasze usługi wykonujemy z pełnym profesjonalizmem i zaangażowaniem, mając na celu poprawność rozliczeń oraz zadowolenie i satysfakcje naszych klientów. 

Każdy klient otrzymuje stosowną umowę, w której jasno i czytelnie określamy zakres naszych obowiązków, sposób obliczania wynagrodzenia oraz zasady naszej odpowiedzialności. 

Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej do kwoty 500.000 zł, na wypadek popełnienia błędu, choć dotychczas nigdy nie zaistniała potrzeba korzystania z niego.  

NIE TYLKO KSIĘGUJEMY, lecz także:
-doradzamy, analizujemy, informujemy, podpowiadamy,
-odbieramy dokumenty od klienta,
-sporządzamy raporty i zestawienia -w tym również na potrzeby banków, firm leasingowych,


Księgi rachunkowe (tzw. pełna księgowość):

W ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych wykonujemy następujące czynności:

-sprawdzamy dokumenty pod względem formalno-rachunkowym,
-wprowadzamy dane do systemu księgowego,
-kontrolujemy poprawność zapisów księgowych,
-prowadzimy księgę główną, księgi pomocnicze (analityczne), 
-prowadzimy ewidencję środków trwałych, ewidencję wyposażenia,
-prowadzimy rejestry VAT,
-na bieżąco kontrolujemy należności i salda, wystawiamy potwierdzenia sald,
-sporządzamy i wysyłamy do US deklaracje podatkowe (VAT 7, PIT, CIT),
-sporządzamy bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie finansowe,


Książka przychodów i rozchodów (KPiR)

W ramach prowadzenia książki przychodów i rozchodów wykonujemy następujące czynności:

-sprawdzamy dokumenty pod względem formalno-rachunkowym,
-wprowadzamy adane do systemu księgowego,
-kontrolujemy poprawność zapisów księgowych,
-prowadzimy książkę przychodów i rozchodów,
-prowadzimy ewidencję środków trwałych, ewidencję wyposażenia,
-prowadzimy rejestry VAT,
-sporządzamy i wysyłamy do US deklaracje podatkowe (VAT 7, PIT),

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PPE)

W ramach prowadzenia ryczłtu od przychodów ewidencjonowanych wykonujemy następujące czynności:

-sprawdzamy dokumenty pod względem formalno-rachunkowym,
-wprowadzamy dane do systemu księgowego,
-kontrolujemy poprawność zapisów księgowych,
-prowadzimy ewidencję przychodów,
-prowadzimy ewidencję środków trwałych, ewidencję wyposażenia,
-prowadzimy rejestry VAT,
-sporządzamy i wysyłamy do US deklaracje podatkowe (VAT 7, PIT 28),


Kadry i płace (ZUS, listy płac, teczki osobowe)

W ramach prowadzenia kadr i płac wykonujemy następujące czynności:

-sporządzamy umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
-sporządzamy listy płac, rachunki do umów zlecenia i o dzieło,
-prowadzimy teczki akt osobowych pracowników,
-wyliczamy urlopy, ekwiwaleny, dodatki za nadgodziny i pracę w porze nocnej, 
-rozliczamy ZUS i zaliczki na podatek dochodowy,
-wystawiamy PIT roczne dla pracowników i zleceniobiorców,

Dane kontaktowe

Kancelaria Podatkowa Andrzej Nowak Sp. zo.o.

ul. Senatorska 14
08-400 Garwolin
Email: biuro@anowak.com.pl
Telefon: 025 786-30-21

Na skróty

Kontakt Oferta Polityka prywatności Warunki współpracy
Doradca Podatkowy
Projekt i wykonanie BerMar multimedia